Tilbud

INVESTER I FREMTIDENS TENNISBANER

Med RedPlus investerer I ikke alene i et bedre klubliv, I er også med til at sikre et bedre miljø. 


Den årlige omkostning vil være ca. 3.000 kr. til indkøb af grus per bane.


Vandforbruget vil reduceres med ca. 50%


Personaleomkostningerne vil blive mindre, da der kun skal bruges ca. 1 time om måneden per bane


Kontakt os venligst for tilbud.

OMKOSTNINGER

  • Mindre vedligeholdelse er det samme som lavere omkostninger.

  • RedPlus kræver ikke nogen forårs klargøring.

  • Mandskab på banerne vil reduceres.

  • Lavere vandingsforbrug. RedPlus holder på 80% af vandet og dermed mindre behov for vanding.

  • Mindre forbrug af grus, da banerne holder mere på gruset pga. at banen holder 80% på vandet.

  • På RedPlus banen er der 10 år’s garanti. Den første bane blev anlagt for 21 år siden og er stadig spilbar.

FUNDAMENTARBEJDET

Banerne skal lægges på en stabil drænflade, der er bygget som til en normal tennisbane. Det betyder, at masserne skal være frostsikret og er godt drænende. Der skal være store sten (skærver 22-48mm) i bunden og finere skærver på de øverste lag. Det sidste lag inden RrfPlus-dækket installeres skal være 0-8 mm stabil grus og ikke have større afvigelse end 5 mm over 5 meter i længderetning. Der skal være 0,5% sidefald på banerne.


For at give et præcist tilbud på grundarbejde skal eksisterende bane/grunden inspiceres.